Themagroep Jeugd Samenwerking met Academische werkplaats Publieke Gezindheid Noordelijk Zuid-Holland

In de themagroep Jeugd werken professionals uit de praktijk en het beleid rond zorg voor jeugd samen met onderzoekers van de Universiteit, Hogeschool en TNO aan vragen op het terrein van opvoeding en ontwikkeling. Aan de hand van dergelijke vragen worden onderzoeksideeën gezamenlijk uitgewerkt in onderzoeksaanvragen. Ook wordt samengewerkt aan het uitvoeren van (kortdurende) onderzoekprojecten. Het bewaken van de voortgang van projecten is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast inventariseert de themagroep Jeugd scholingsbehoeften bij deelnemers en kan aansluitend daarop een scholingsaanbod ontwikkeld worden.

  

Klik hier voor het werkplan 2012 (PDF)

De samenwerking in de themagroep Jeugd van de Academische werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland heeft betrokken partijen, uit de Jeugdgezondheidszorg, geïnspireerd om nieuwe participanten te zoeken op het terrein van jeugdzorg, jeugdwelzijn en jeugd-GGZ. Met financiële ondersteuning door ZonMw is in 2011 de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid - jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWJ) gestart.

De themagroep Jeugd komt vier maal per jaar bijeen. Leden van de themagroep zijn de contactpersonen van de AWJ. Belangstellenden kunnen bij hen terecht met vragen over de academische werkplaats of met ideeën voor onderzoek.

Via de themagroep jeugd werkt de AWJ nauw samen met de AWPG-NZH op het terrein van zorg voor jeugd.

Contact: 

E samenvoordejeugd@tno.nl
T 088 86 69 712 Linked-in
samen voor de jeugd

RSS Feeds
   |