Organisatie Academische Werkplaats Jeugd

De werkplaats

De Academische werkplaat Samen voor de Jeugd (AWJ) is een netwerkorganisatie én projectorganisatie in de regio’s Holland-Rijnland, Midden-Holland en Haaglanden. In de AWJ wordt samengewerkt aan het verbeteren van de (integrale) zorg voor jeugdigen en verzorgers door partijen op het terrein van zorg voor jeugd uit de sectoren Beleid, Onderzoek, Onderwijs en Praktijk. Dit gebeurt door het uitvoeren van ontwikkel-, advies- en onderzoeksprojecten in opdracht van gemeenten, uitvoerende organisaties en subsidieverstrekkers.

De projecten

De projecten zijn altijd praktijkgericht, pragmatisch, zo kortdurend als mogelijk (afhankelijk van de vraag) en multidisciplinair.

De samenwerking in projecten vanuit verschillende invalshoeken zorgt voor synergie. Dit levert direct toepasbare resultaten en producten op die meerwaarde bieden voor beleid, praktijk én ouders/verzorgers en jeugdigen.

Projecten hebben een projectleider die integraal verantwoordelijk is voor het behalen van de beloofde projectresultaten. Bekend en langlopend zijn de vier SAMEN-projecten van de Academische werkplaats Jeugd Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland en het project Academische werkplaats Gezin aan Zet. Projecten hebben, naar gelang de inhoud hier om vraagt, een eigen projectgroep, stuurgroep, adviesraad e.d.

De AWJ wordt aangestuurd door een managementteam (MT) bestaande uit twee coördinatoren, drs. Noortje Pannebakker en dr. J.A. de Wilde, én een implementatiemanager, dr. Madelief Bertens. De coördinatoren onderhouden de contacten, zijn (kennis)makelaar (verbinden kennis, ideeën, organisaties, projecten, personen), én identificeren en faciliteren subsidiekansen. De implementatiemanager bevordert, faciliteert en organiseert de verspreiding en implementatie van de opgeleverde producten van de werkplaats.

Het MT wordt geadviseerd door een stuurgroep bestaande uit een selectie van managers en bestuurders uit participerende organisaties in de werkplaats. Tijdens bijeenkomsten van de stuurgroep wordt de strategie van de werkplaats bepaald. De operationele en tactische uitwerking van het beleid van de AWJ vindt plaats in de themagroep, waarin alle participerende organisaties op medewerkersniveau zijn vertegenwoordigd. 

In wisselende samenstelling voeren de participerende organisaties in projectgroepen projecten uit.

Contact: 

E samenvoordejeugd@tno.nl
T 088 86 69 712 Linked-in
samen voor de jeugd

RSS Feeds
   |