30 april 2018

Oproep aan praktijkprofessionals onderzoek opvoedinterventies

In het ZonMw programma Effectief werken in de jeugdsector wordt op een vernieuwde manier ingezet op effectiviteitsonderzoek. Doel van het onderzoek is niet zozeer om een effectiviteitslag te maken op een aantal individuele interventies maar op een aantal grotere inhoudelijke thema’s. Het traject moet kennis opleveren over welke (delen van) interventies wanneer, bij wie en door wie het beste ingezet kan worden.

Eén van de zes consortia binnen het programma richt zich op opvoedonzekerheid (preventief en lichte opvoedproblematiek). Dit consortium (CIKEO) is een samenwerking tussen vier academische werkplaatsen: Rotterdam-Rijnmond, Leiden-Den Haag, TienPlus (Amsterdam), en Limburg. Het onderzoek moet bijdragen aan een effectievere praktijk en betere hulp voor kinderen en gezinnen.

Het consortium onderzoekt interventies voor opvoedondersteuning die opgenomen zijn in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (DEI) of veel gebruikt worden. We willen graag informatie over deze opvoedinterventies en vragen u daarom als professional die een opvoedinterventie gebruikt/geeft om deze vragenlijst in te vullen. Met de vragenlijst krijgen we inzicht in het gebruik, de impact, en werkzame factoren van opvoedinterventies.

Het invullen van de vragenlijst kan via de volgende link:

https://survey.enalyzer.com/?pid=m5f8m5qa

Het invullen van de vragenlijst duurt, schatten wij, ongeveer 30 minuten. De gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk behandeld worden.

Kunt u de vragenlijst uiterlijk vrijdag 11 mei invullen?

Niet alles kunt u (en ook wij) in de vragenlijst kwijt. Daarom organiseren we in juni een bijeenkomst voor professionals die opvoedinterventies gebruiken/geven. We praten dan graag met u verder over de resultaten van dit onderzoek en met name over de werkzame factoren en hun bijdrage aan het gewenste effect van de interventies. In de vragenlijst kunt u aangeven of u hierbij aanwezig wilt zijn. 

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen!

Met vriendelijke groet, namens het consortium,

 

Dr. Harrie Jonkman
Verwey-Jonker Instituut
hjonkman@verwey-jonker.nl

Contact: 

E samenvoordejeugd@tno.nl
T 088 86 69 712 Linked-in
samen voor de jeugd

RSS Feeds
   |