Bijeenkomst Van Academische werkplaats ‘Samen voor de Jeugd’ naar ‘SAMEN’!

Op 22 maart vond de startbijeenkomst plaats van de Academische werkplaats ‘Samen voor de Jeugd’. Deze gaat nu door als ‘SAMEN’!

De ochtend bestond uit de daadwerkelijk ‘Werkplaats’, we gingen dus aan de slag! Hierbij waren meer dan 40 professionals van de verschillende deelnemende partijen aanwezig (De lijst me deelnemers is op te vragen via samenvoordejeugd@tno.nl ) Via de Open Space methode zijn we pro-actief aan het werk gegaan. Spontaan werden relevante onderwerpen genoemd.

Vervolgens werden deze zeer interactief en bevlogen nader uitgewerkt in groepen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. Multiproblematiek i/d wijk – basis op orde
  2. Samenwerking (voor)school en zorg
  3. Intergenerationele processen: Doorbreken van negatieve patronen & verbeteren van veerkracht!
  4. Kindermishandeling
  5. E-health
  6. Implementatie
  7. Leiderschap/ Werkplezier faciliteren van

De onderwerpen zullen verder worden uitgewerkt. De groepen zijn hiervoor zelf in de lead. Op verzoek bieden de regio coördinatoren ondersteuning. Op 8 mei staat een werkplaats gepland om met elkaar uit te wisselen en de werkplaats verder vorm te geven. Als echter blijkt dat teveel mensen op 8 mei verhinderd zijn dan gaan we op zoek naar een andere datum.

 

Wil je aansluiten bij een thema? Laat dit dan weten via samenvoordejeugd@tno.nl

In de middag is met bestuurders een terugkoppeling gegeven en werd de Academische werkplaats ‘SAMEN’ feestelijk geopend.

Voor vragen hierover, stuur je bericht naar samenvoordejeugd@tno.nl

Contact: 

E samenvoordejeugd@tno.nl
T 088 86 69 712 Linked-in
samen voor de jeugd

RSS Feeds
   |