"SAMEN"

De afgelopen jaren is door diverse partijen in de zorg voor jeugd intensief samengewerkt binnen de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd, opgezet vanuit ZonMw.

Dit jaar krijgt de Academische Werkplaats een ander vorm en inhoud. Hiervoor is een samenwerkingsplan opgestelt er is op 22 maart jl een startbijeenkomst georganiseerd.

Tijdens deze bijeenkomst zijn onderstaande thema's benoemd om samen uit te diepen;

  1. Multiproblematiek i/d wijk – basis op orde
  2. Samenwerking (voor)school en zorg
  3. Intergenerationele processen: Doorbreken van negatieve patronen & verbeteren van veerkracht!
  4. Kindermishandeling
  5. E-health
  6. Implementatie
  7. Leiderschap/ Werkplezier faciliteren van

 

"SAMEN" wil een bijdrage leveren aan de transformatie(doelen) van de regio's Haaglanden, Hollands Midden en Zuid Holland-West. SAMEN is een regio dekkend netwerk waarin partijen worden samengebracht. Door af te stemmen, te delen en te bundelen stimuleren we partnerschap. Zo versterken we het leren van elkaar. Door gezamenlijk onderzoeken verbeteren we de praktijk en de opgedane kennis en ervaringen zullen voor het onderwijs worden benut.
Op deze wijze zetten we ons in om de zorg voor kinderen en hun gezinnen te verbeteren.

 

voor meer informatie:

Petra de Jong, regiocoördinator
Mascha Kamphuis, regiocoördinator
Symone Detmar, coördinator
Robert Vermeieren, kwartiermaker

samenvoordejeugd@tno.nl

 

Contact: 

E samenvoordejeugd@tno.nl
T 088 86 69 712 Linked-in
samen voor de jeugd

RSS Feeds
   |