Slam-sessie

Tijdens de slam-sessie zullen de volgende sprekers hun projecten pitchen en hun project vertegenwoordigen op de kennismarkt.

 

Klik hier voor de sessies die gegeven zijn

Dr. Jeroen de Wilde, jeugdarts en universitair docent LUMC

E-mail: J.A.de_wilde@lumc.nl

Jeroen de Wilde is arts maatschappij en gezondheid en jeugdarts en werkt bij het LUMC als universitair docent. Hij is sinds 2008 betrokken bij de AWJ en sinds begin 2015 coördinator van Samen voor de Jeugd. Zijn promotieonderzoek was gericht op groei bij Hindostaanse kinderen. Daarnaast doet hij onderzoek op het gebied van overgewicht bij kinderen en heeft hij onderzoek gedaan naar bereik van alle 'moeilijk bereikbare groepen' door het CJG.

 

Onderwerp pitch: Moeilijk bereikbare groepen

Marion van de Sande, promovenda Skills 4 Life, vmbo en praktijkonderwijs

Email: m.c.e.vandesande@hhs.nl

Marion is opgeleid in de orthopedagogiek en gezinsleer aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte in de kinderopvang en opvoedingsondersteuning, als ontwikkelaar, leidinggevende en adviseur. Sinds 1999 is ze docent Sociaal Pedagogische Hulpverleningen en onderzoeker bij het Lectoraat Jeugd en Opvoeding op De Haagse Hogeschool. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van 21st  Century Skills met betrekking tot de professionalisering en ontwikkeling van studenten.

Evaluatie en effectstudie naar de ontwikkeling en uitvoering van een programma voor gericht op het versterken van 21st Century Skills, zoals zelf-bewustzijn, empathie, zelf-regulatie en samenwerking op school, thuis en tijdens stages.

De Haagse Hogeschool is partner in de Academische Werkplaats Jeugd en neemt het voortouw in de vertaling van opbrengsten van de werkplaats, naar het onderwijs aan studenten.

 

onderwerp pitch: Skills4life

 

Nienke Slagboom, medisch antropoloog en socioloog, dramatherapeut en promovenda LUMC

email: m.n.slagboom@lumc.nl

Nienke Slagboom werkt als onderzoeker bij het LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde. Op het snijvlak antropologie en public health doet zij promotieonderzoek naar intergenerationele overdracht van gezondheidsproblemen. Naast haar werk als onderzoeker, legt zij zich toe op het begeleiden van verandertrajecten in de geestelijke gezondheidszorg en onderwijs.

 

Onderwerp pitch: Life under your skin: Een levensloopbenadering voor gezinnen met gezondheidsachterstanden.

Matty Crone
email: m.r.crone@lumc.nl

Dr. M. (Matty) R. Crone werkt bij het LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde. Zij heeft ruime ervaring

in onderzoek op het gebied van jeugd en is betrokken bij diverse onderzoeken naar het voorkomen van een ongezonde leefstijl van jongeren en het signaleren van psychosociale problemen door de JGZ en de huisarts. Ze is betrokken bij de ontwikkeling van de methodiek Gezamenlijk Inschatting Zorgbehoeften ontwikkeld. Ze is projectleider van verschillende projecten zoals het het onderzoek Samen Opvoeding waarin gekeken is hoe opvoedondersteuning beter aansluit bij behoeften van migranten gezinnen en het onderzoek naar de mplementatie van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in gemeentes. In dit project wordt in vijf wijken de lokale implementatie van de JOGG-aanpak gemonitord.

 

onderwerp pitch: Samenwerking huisarts en Jeugdgezondheiszorg in het signaleren van psychische problemen

 

Gaby de Lijster

email: gaby.delijster@tno.nl

Gaby de Lijster heeft haar master Health Psychology behaald aan de Universiteit Leiden. Ze werkt als onderzoek bij TNO Child Health en richt zich met haar werk vooral op laagopgeleide jongeren. Ze heeft ervaring met het ontwikkelen van (digitale) vragenlijsten en het gebruik van participatieve methodes.  Gaby doet promotieonderzoek naar de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij laagopgeleide jongeren op middelbare scholen via Maastricht University.

 

onderwerp pitch: Onderzoek Gehoorschade Zoeterwoude

Meinou Theunissen, TNO Child Health,

email: Meinou.Theunissen@tno.nl

 

onderwerp pitch: Onderbouwing van triage werkwijze in de Jeugdgezondheidszorg: ontwikkelen en toetsen van selectiecriteria

 

 

Leanthe van Harten, TNO Child Health

email: Leanthe.vanHarten@tno.nl

 

onderwerp pitch: Onderbouwing van triage werkwijze in de Jeugdgezondheidszorg: ontwikkelen en toetsen van selectiecriteria

Marlies Rijnders

email: marlies.rijnders@tno.nl

 

onderwerp pitch: Centering parenting

Leontien Vreebrug / Rene Diekstra

email: l.e.vreeburg@hhs.nl

E-mail: diekstra.rene@gmail.com

 

onderwerp pitch: opvoed app

 

Contact: 

E samenvoordejeugd@tno.nl
T 088 86 69 712 Linked-in
samen voor de jeugd

RSS Feeds
   |