Informatie over de lezingen

10:00 – 10:30, OV337

De ‘story’ van de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd

Door Paul Kocken, Senior onderzoeker, Afdeling Child Health/Earth, Life and Social Science, TNO

 

De Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd (AWJ) is in 2010 gestart. Paul Kocken is de projectleider van onderzoeken en projecten naar vier thema’s: Samen Opletten, Samen Opvoeden, Samen Optreden en Samen Opleiden. Deze vier O’s betreffen het hulpzoekproces van gezinnen in fasen van steeds intensievere vormen van zorg. Het begint met herkenning en verwijzing van psychosociale en opvoedproblemen in de bevolking, naar lichtere vormen van opvoedondersteuning om ernstige problemen bij het kind en het gezin te voorkómen, tot coördinatie van zwaardere vormen van zorg voor de jeugd. In de lezing passeren de doelen van AWJ de revue. Paul Kocken kijkt terug en gaat in op de vraag of de doelen die de AWJ stelde, zijn gehaald. Ook vraagt hij zich af welk onderzoek nodig is om de zorg voor jeugd toegankelijker en effectiever te maken. In zijn lezing gaat hij tot slot in op de ervaringen met het verspreiden van de projectresultaten en instrumenten die de AWJ heeft ontwikkeld.

klik hier voor de lezing van Paul Kocken

OV 337 Presentatie Samen Opletten, Opvoeden en Optrekken; opbrengsten in vogelvlucht:

15:00 OV337

Jeugdzorg, van verleden via heden naar de toekomst

Door André Rouvoet, voormalig Minister Jeugd en Gezin en Huidige voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland

 

15.45 OV337
Robert Vermeieren (Curium-LUMC) en René Diekstra (HHS) reageren op de lezing van André Rouvoet

Contact: 

E samenvoordejeugd@tno.nl
T 088 86 69 712 Linked-in
samen voor de jeugd

RSS Feeds
   |